Informacja o projekcie

Stowarzyszenie EDUQ informuje o realizacji II edycji projektu pn.: "Piwo to też alkohol". Projekt rozpoczął się 6 czerwca 2014r. i bedzie trwał do 30 listopada 2014r. 

Celem niniejszego projektu jest uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród uczniów klas drugich gimnazjum, w subregionie.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- warsztat na temat szkodliwości spożywania alkoholu,

- konkurs na najlepszą antyreklamę substancji uzależniających,

- warsztat asertywności – dziękuję NIE piję

oraz

- warsztat propagujący udzielanie I pomocy przedmedycznej.

Subregion objęty działaniami projektowymi:

- szkoły gimnazjalne w następujących miejscowościach:

  • Leśnice,
  • Redkowice,
  • Boże Pole,
  • Potęgowo,
  • Nowa Wieś Lęborska,
  • Linia,
  • Stwięcino,
  • Cewice.

 Projekt „Piwo to też alkohol – II edycja” współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenia EDUQ.