POLON

 PROJEKT POLON DOFINANSWOWANY Z EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI. 

Projekt jest realizowany od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 6 444,00 EUR