Pomorskie z Ukrainą

Termin realizacji  : 24.02.2022 r. do 31.07.2023

Obszar realizacji działań  :  powiat lęborski 

 

Celem realizacji zadania jest jest wsparcie  obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium powiatu lęborskiego i wejherowskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych i kulturalnych.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu wspierać będą integrację społeczną imigrantów ze społecznością lokalną, z nastawieniem na stworzenie warunków na nawiązywanie kontaktów i budowanie więzi ze społecznością lokalną.

W ramach realizacji działania planowana jest interwencja w zakresie integracji społecznej i zawodowej:

  • społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych,  zaradności, samodzielności i aktywności w Polsce; wsparcie psychologiczne; zaangażowanie w wolontariat

  • zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy; 

  • kulturalnym, których celem jest wzrost uczestnictwa imigrantów w wydarzeniach kulturalnych i wymianie kulturowej, co skutkować będzie ich wzmocnioną integracją ze społecznością lokalną; wsparcie animatora

  • profilaktyki wykluczenia społecznego, których celem jest zapewnienie szkoleń językowych oraz pokrycie kosztów niezbędnych tłumaczeń i pozwoleń

  • szkoleniowym, których celem jest podniesienie wiedzy pracowników oraz wolontariuszy Stowarzyszenia EDUQ  wspierających osoby z doświadczeniem migracji.

 Więcej informacji można uzyskać  na miejscu realizacji działań :

Centrum Animacji Społecznej ,, BAZA,, 

ul. W. Łokietka 5  , Lębork  

biuro@eduqlebork.pl