PROJEKT EURO DYNAMICS

 PROJEKT EURO DYNAMICS

 
Program Uczenie się przez całe życie
Program sektorowy Grundtvig
Projekty Partnerskie Grundtviga
 
Stowarzyszenie EDUQ, wraz z pięcioma partnerami z: Włoch, Hiszpanii, Węgier, Niemiec i Słowenii realizuje projekt Euro Dynamics. Jest to innowacyjny, wielokulturowy projekt, którego celem jest zorganizowanie 6 spektakli w 6 różnych krajach z udziałem 80 artystów kilku narodowości.
 
Wybrani artyści pojadą do jednego z 5 państw i spędzą tam tydzień prób oraz interakcji z lokalną społecznością, w czym pomoże im reżyser. Ostatniego dnia wszyscy razem zorganizują spektakl.
Pokazy oparte na teorii Spiral Dynamics, mają na celu wprowadzenie aspektów europejskiej sceny kulturalnej i podniesienia świadomości koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez sztukę.
 
Teoria Spiral Dynamics jest to teoria ewolucji świadomości. Czynnikiem stymulującym rozwój świadomości są zmieniające się warunki życia na naszej planecie.
 
Aby dostosować się do zmian, ludzie tworzą nowe, coraz bardziej złożone systemy pojęciowe, dzięki którym mogą sobie lepiej radzić, zapewnić przetrwanie i dalszy rozwój. Każdy model zawiera w sobie i przekracza wszystkie poprzednie, otwiera zatem nowe możliwości.
 
Każdy poziom świadomości jest zorganizowany wokół systemu podstawowych wartości, wyrażających zbiorową inteligencję na danym etapie, a te same podstawowe wartości odnoszą się zarówno do całych kultur, jak i do jednostek ludzkich. System podstawowych wartości wyraża się poprzez memy, czyli samodzielnie rozprzestrzeniające się idee, zwyczaje, czy praktyki kulturowe.
 
 
Dnia 28 lipca 2013, o godzinie 17.00, w Centrum Kultury Fregata odbędzie się spektakl Euro Dynamics, z udziałem profesjonalnych artystów z 5 krajów: Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Słowenii.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w tym wielkim, kulturalnym wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie EDUQ we współpracy z Lęborskim Centrum Kultury Fregata ! Jest to ogromna szansa dla mieszkańców Lęborka, aby zbliżyć się do kultury i zobaczyć występy zagranicznych artystów ZA DARMO !
 
 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowy Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.