Akcja - Informacja

Dane pprojektu

  • numer projektu: 2020-3-PL01-ESC11-094716
  • czas trwania projektu: 24 miesiące
  • początek realizacji: 31.05. 2021r planowane zaończenie: 30.05.2023 r

Działania zaplanowane i realizowane w projekcie:

  • BIURO MOBILNOŚCI MŁODZIEŻY - Wolontariat indywidualny - goszczenie przez Stowarzyszenie EDUQ 2 wolontariuszy długoterminowych
  • Wizyta przygotowawcza w Moroko
  • Wolontariat miedzykulturowy w Maroko  - Wolontariat indywidualny  - wysyłanie przez Stowarzyszenie EDUQ 4 wolontariuszy krótkoterminowych
  •  Zajęcia na świetlicy  - Wolontariat indywidualny - goszczenie przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM.STRAZAKÓW POLSKICH W NOWEJ WSI LEBORSKIEJ 1 wolontariusza długoterminowego (koordynacja Stowarzyszenie EDUQ)
  • Edukacja nieformalna w Żeromie - Wolontariat indywidualny - goszczenie przez I Liceum Ogolnoksztalcace im.Stefana Zeromskiego w Lęborku 1 wolontariusza długoterminowego (koordynacja Stowarzyszenie EDUQ)
  • Zajęcia pozalekcyjne w SJPS  - Wolontariat indywidualny  -  goszczenie w SJPS jednego wolontariusza długoterminowego (koordynacja Stowarzyszenie EDUQ)

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Europejski Korpus Solidarności