Punkt Promocji Wolontaritu

Od stycznia 2011 r. w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” rozpoczął działalność Punkt promocji wolontariatu, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a.

Do podstawowych działań Punktu Promocji Wolontariatu należą:
- promocja idei wolontariatu i ruchu woluntarystycznego
- informacja i poradnictwo z zakresu wolontariatu
- współpraca z Punktami wolontariatu
- organizacja spotkań dot. wolontariatu
- wspieranie pośrednictwa wolontariatu
- udostępnianie publikacji i materiałów dotyczących wolontariatu
- realizacja imprez z udziałem wolontariuszy
 
Wszystkich zainteresowanych tematyką wolontariatu, a w szczególności osoby, które zamierzają podjąć działania jako wolontariusz, zapraszamy do Punktu Promocji Wolontariatu w dniu.:
 
13 grudnia  2011 r. – godz. 8.00 – 11.30
15 grudnia 2011 r. – godz. 8.00 – 9.30
tel. 59 863 28 54
Zapraszamy.