Szkolenie międzynarodowe

 W dniach 25-29 października 2010 r. Stowarzyszenie EDUQ było gospodarzem międzynarodowego szkolenia pt. Working together to develop youth emloyability skills.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu". Jego koordynatorem była p. Alina Fegler- Kotkiewicz.
W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby z organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą z ośmiu krajów europejskich: Wielka Brytania, Francja, Bułgaria, Turcja, Węgry, Niemcy, Malta, Polska.
 
Wejście na rynek pracy to dla młodych ludzi poważny problem. Stopa bezrobocia wśród młodzieży jest ponad dwa razy większa od ogólnego wskaźnika bezrobocia w Europie. Na dodatek młodzi Europejczycy mają wygórowane oczekiwania i niewielką skłonność do pracy na własny rachunek. Tylko jeden na pięciu twierdzi, że w razie utraty pracy byłby skłonny przyjąć każdą propozycję zatrudnienia. O założeniu własnej firmy pomyślałoby niecałe 5% młodych ludzi w Europie. Brak pracy to zdecydowanie największa obawa młodych Europejczyków.
Projekt dotyczył zatem zagadnienia, które bardzo interesuje współczesnych Europejczyków. Ciągły wzrost stopy bezrobocia wśród młodych ludzi stanowi poważny problem dla społeczeństw europejskich. Jeśli nie zostaną podjęte wszystkie możliwe wysiłki, aby ten problem niwelować, w przyszłości Europy może to spowodować trudne do przewidzenia negatywne skutki społeczne, gospodarcze i demograficzne. Bezrobocie młodzieży może prowadzić do ubóstwa, marginalizacji, a w skrajnych przypadkach nawet do zjawiska wykluczenia społecznego. Innym skutkiem bezrobocia młodzieży może być nawet wzrost patologii społecznej takiej jak przestępczość, alkoholizm, narkomania, prostytucja. Wszystko to w rezultacie może wpłynąć na dezintegracje więzi społecznych i alienację społeczną.
 
Tematyka projektu obejmowała zagadnienia zawiązane z:
 
-sytuacją bezrobotnej młodzieży w poszczególnych krajach europejskich,
-programami oraz metodami pracy z bezrobotną młodzieżą stosowanymi przez organizacje młodzieżowe, które pomagają w -odnalezieniu się na rynku pracy,
-przedsiębiorczością i pisaniem biznes planów,
-przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych,
-przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
-programem Młodzież w działaniu / w tym Eurodesku/ jako skutecznych narzędzi wspierających integracje młodzieży,
-EVS jako sposobem zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń ułatwiających wejście na rynek pracy,
-youthpass - metoda pogłębionej refleksji nad tymi umiejętnościami oraz ich certyfikacja.
 
Odbyły się także dwie wizyty studyjne w Stowarzyszeniu Rodzin Kolpinga w Łebie oraz w Stowarzyszeniu Morena w Gdańsku. Uczestnicy szkolenia spotkali się również z władzami miasta Lęborka.
 
Dodatkową atrakcją był wieczór wielokulturowy (28 XI), podczas którego uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać bliżej kulturę reperezentowanych państw. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoły z regionalnymi daniami.Reprezntanci Polski przygotowali niespodziankę: pieśni i tańce ludowe (kaszubskie), a także zaprosili uczestników spotkania do wspólnej zabawy (m.in. uczyli tańczyć poloneza).