Warsztaty Europass

 EUROPASS - większe szanse na rynku pracy

 Zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia warsztaty  pt.: EUROPASS - większe szanse na rynku pracy we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz ZSGŻiA w Lęborku odbyły się 28 V 2009 r. Prowadzone były przez oddelegowanych przedstawicieli Krajowego Centrum Europass, programu podlegającemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W zajęciach uczestniczyło 35. nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalych powiatu lęborskiego.  W trakcie spotkania zostały przedstawione również unijne programy edukacyjne: Leonardo da Vinci, Eurodesk, program „Młodzież w działaniu” oraz zaprezentowana działalność sieci informacyjnej Europe Direct.
 
Czym jest Europass?
 
Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób. Europass w nowatorski sposób umożliwia:     zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących); poruszanie się po całej Europie.
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).
Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.
 
Dokumenty wchodzące w skład Europass:    
►Europass – CV    
►Europass – Paszport Językowy    
►Europass – Mobilność    
►Europass – Suplement do Dyplomu    
►Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
►Europass–CV oraz Europass – Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną.
 
   Na naszych stronach internetowych wszyscy, którzy chcą wypełnić Europass – CV lub Europass – Paszport Językowy znajdą odpowiedni formularz oraz szczegółową instrukcję, jak to zrobić.    
Instrukcja ta obejmuje także tabelę samooceny kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym, co bardzo ułatwia prawidłowe wypełnienie dokumentów. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.