Wolontariat to jest to!

 W ramach pilotażowego projektu „Wolontariat to jest to! – Wolontariat Długoterminowy”

Stowarzyszenie EDUQ gości dwóch wolontariuszy z Polski:
 
Magda z Darłowa spędza 11 miesięcy w Lęborku wspierając rozwój aktywności lokalnej pośród
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomaga w przedsięwzięciach Młodzieżowego Klubu Wolontariusza.
 
Bartłomiej z Lublina na 8 miesięcy przyjechał do Lęborka, aby pracować w Lokalnym Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Młodzieżowym Klubie Wolontariusza, a także wspiera Stowarzyszenie podczas realizacji bieżących projektów.
 
Wolontariusze, oprócz powyższych zadań realizują także swoje inicjatywy, takie jak zbieranie
plastikowych nakrętek na cele charytatywne czy pomoc bezdomnym zwierzętom w schronisku oraz
piszą projekty, które realizują przy pomocy pracowników Stowarzyszenia EDUQ.
 
Projekt jest pilotażowym działaniem wspieranym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.