YEA!- Youth Europe Art międzynarodowa wymiana młodzieży

    

Projekt YEA!

Polsko-niemiecka współpraca młodzieży

Idea bieżącej wymiany „YEA! Youth Europe Art” powstała dwa lata temu, po polsko-niemieckim seminarium w Norymberdze, gdzie stworzyliśmy nowe metody z zakresu edukacji europejskiej i kulturalnej. Konsekwencją była idea stworzenia planu wymiany międzynarodowej w oparciu o doświadczenia seminarium i przetestowania wypracowanych wówczas metod.

Wymiana międzynarodowa „YEA! Youth Europe Art” składa się z 2 części: pierwsza odbyła się w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym na Twardym Dole, podczas której młodzież wzięła udział w 6 warsztatach łączących zagadnienia europejskie i kulturowe. Druga część odbyła się w Gdańsku, a jej najważniejszym elementem była wystawa prac powstałych podczas wymiany.

Wymiana młodzieży YEA! opiera się na trzech filarach Youth-Europe-Art! Skutkuje to następującymi celami:

TAK! ma na celu umożliwienie młodym ludziom rozwijania swoich umiejętności i kompetencji w różnych dziedzinach poprzez aktywny udział w działaniu. Należą do nich na przykład

- umiejętności organizacyjne, prezentacyjne możliwość uczenia się prowadzenie moderacji: obrad, rozmów np. poprzez wspólne warsztaty z artystami.

- promowanie wielojęzyczności i umiejętności komunikowania się w życiu codziennym, np. poprzez warsztaty z animacji językowej, językowe przygotowanie do wymian młodzieżowych.

- promowanie kompetencji medialnych młodych ludzi, np. przejmując filmowanie podczas wymiany młodzieżowej lub prowadząc bloga.

- praktyczne umiejętności z zakresu sztuki poprzez udział w warsztatach.

- możliwości ekspresji, możliwości refleksji młodych ludzi za pomocą kreatywnych metod.

Europa

- zachęcać młodych ludzi do przyjęcia idei wspólnej Europy, umożliwiając im spotkania z młodymi ludźmi w tym samym wieku z różnych krajów i wymianę poglądów na temat Europy.

- promowanie aktywnego obywatelstwa poprzez tworzenie, rozwijanie i wdrażanie projektów oraz informowanie o projektach UE.

- poprzez aktywny udział i zaangażowanie młodych ludzi w planowanie, organizację i realizację projektu, młodzi ludzie powinni doświadczyć, jak funkcjonują i uczyć się demokratyczne procesy interakcji.

- motywować młodych ludzi do zastanowienia się nad takimi kwestiami, jak zalety i wady bycia Europejczykiem, znaczenie różnorodności dla Europy lub znaczenie granic, aby wzmocnić ich europejską świadomość.

- wzmocnienie wizerunku Europy w oczach młodzieży i społeczności lokalnej.

TAK! powinien umożliwiać organizacjom zaangażowanym w projekt

- Wypróbowanie nowych innowacyjnych metod edukacji kulturalnej opracowanych przez młodych artystów i pedagogów w celu komunikowania europejskich wartości, praw człowieka, tożsamości, wolności. Nasze organizacje powinny otrzymać nowe narzędzia do pracy z tymi tematami.

- Umożliwić młodym ludziom z różnych środowisk społecznych i ekonomicznych (od gimnazjalistów po licealistów) udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży.

 - Wzmocnienie międzynarodowej sieci partnerskiej w celu prowadzenia dalszych wspólnych działań w przyszłości

- rozwój zawodowy naszych organizacji jako ekspertów ds. Europy i młodzieży oraz w zakresie międzynarodowej pracy z młodzieżą,

Wpływ

Aktywny udział w projekcie powinien umożliwiać młodym ludziom budowanie, doskonalenie lub wzmacnianie kompetencji kluczowych, np. organizacja, komunikacja, wygląd, prezentacja, moderacja, współpraca w zespołach, rozwiązywanie konfliktów i znajdowanie kompromisów. Umiejętność porozumiewania się w języku obcym powinna poprawić znajomość języka angielskiego wśród uczestników. Chcemy również promować wielojęzyczność, ponieważ poszczególni uczestnicy będą zainteresowani nauką języków innych uczestników, zwłaszcza języka polskiego, który nie jest tak rozpowszechniony lub cieszy się tak silnym wizerunkiem jak niemiecki czy francuski. Otrzymanie przez uczestników certyfikatów takich jak Youthpass czy potwierdzenia uczestnictwa pomoże zwiększyć ich szanse na rynku szkoleń czy pracy.

Należy wzmocnić europejską świadomość i zwiększyć entuzjazm dla wspólnej Europy. Oczekuje się, że młodzi ludzie skorzystają z innych ofert związanych z międzynarodową pracą z młodzieżą.

Organizacje partnerskie będą miały okazję podzielić się z młodzieżą własnymi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą na temat Europy, wypróbować nowe, innowacyjne metody pracy w dziedzinie edukacji politycznej i kulturalnej na temat Europy. Metody powinny stać się regularną ofertą organizacji po dokonaniu oceny i wprowadzeniu ulepszeń. Multiplikatorzy organizacji i instytucji zajmujących się edukacją pozaformalną i formalną (grupy młodzieżowe, stowarzyszenia młodzieżowe, szkoły) otrzymają narzędzie pracy z młodzieżą w wieku 14-18 lat, umożliwiające doświadczanie wartości UE poprzez kulturę Edukacja. Powinno to doprowadzić do długofalowego wzmocnienia ich wizerunku w dziedzinie edukacji politycznej, zastosować nowe metody dotarcia do grup docelowych z tematem Europy.

W wymianie młodzieży wzięło udział w charakterze prelegentów 30 młodych ludzi z Polski, Francji i Niemiec oraz 6 opiekunów i 4 artystów.

Projekt dofinansowany z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Erasmus+

Partnerzy

Ośrodek Młodzieży w Starogardzie Gdańskim

Stowarzyszenie EDUQ

Bezirksjugendring Mittelfranken

Concordia Acquitaine

 

 

 

YEA!- Youth Europe Art międzynarodowa wymiana młodzieży grafika
YEA!- Youth Europe Art międzynarodowa wymiana młodzieży grafika
YEA!- Youth Europe Art międzynarodowa wymiana młodzieży grafika
YEA!- Youth Europe Art międzynarodowa wymiana młodzieży grafika