Skocz do głównej treści strony
Stowarzyszenie EDUQ

AKUMULATOR SPOŁECZNY 2019: wyniki konkursu dotacji na pożytek publiczny

Poniedziałek, 3 czerwca 2019

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2019 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.
Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

Zaproszenie na Pomorskie Forum Pełnomocników - 18 czerwca 2019 r.

Czwartek, 6 czerwca 2019

 Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w sali Polskie Niebo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1.


REKRUTACJA DO PROJEKTU OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT

Czwartek, 27 czerwca 2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU pn. „OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

 Przejdź do góry strony