ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów MYDLARSKICH dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT”

Utworzono: 19-10-2021

Ogłoszenie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74925

Informacja o wyniku postepowania

dotyczące zorganizowania warsztatów MYDLARSKICH dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo.

Serdecznie dziękujemy za złożenie oferty.

Informujemy, że wpłynęła 1 Oferta na realizację zadania. Oferta ta jednak nie mieści się w kwocie, który zamawiający przeznaczył na realizację i dalece przekracza możliwości finansowe zamawiającego.  W związku z powyższym Komisja postanowiła unieważnić postępowanie.