ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów teatralnych z przygotowaniem widowiska plenerowego dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT”

Utworzono: 11-05-2022

Informacja o ofercie

dotyczącej zorganizowania warsztatów   teatralnych z przygotowaniem widowiska plenerowego dla uczestników Punktu Wsparcia Rodzin, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108211