ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów Arteterapi - „ Terapia z tańcem” dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne

Utworzono: 18-11-2021

  Informacja o wyniku postepowania

dotyczące zorganizowania warsztatów Arteterapi - „ Terapia z tańcem” dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Szanowni Państwo.

Serdecznie dziękujemy za złożenie oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Rocio Labrada Osorio i opiewała na kwotę 11520, 00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 29.12.2021 od godz. 8:00 do 15.00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy.