ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów filmowych dla uczestników PWR

Utworzono: 03-08-2022

dotyczące zorganizowania warsztatów filmowych dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120597

Serdecznie dziękujemy za złożenie oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta pana Jakuba Słoniec i opiewała na kwotę 1200,00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 15.09.2022 od godz. 8:00 do 15.00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy.