ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów profilaktyki zdrowego kręgosłupa dla uczestników Punktu Wsparcia Rodzin

Utworzono: 01-02-2022

Informacja o wyniku postępowania

dotyczące zorganizowania warsztatów profilaktyki zdrowego kręgosłupa dla uczestników Punktu Wsparcia Rodzin , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90857

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy za złożenie oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta pani Darii Opara i opiewała na kwotę 4800,00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 01.03.2022 od godz. 8:00 do 15.00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy.