ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów zarządzania finansowego - dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA,

Utworzono: 04-10-2022

dotyczące zorganizowania warsztatów zarządzania finansowego  - dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128966

Serdecznie dziękujemy za złożenie oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Pani Daria Opara  i opiewała na kwotę 3360,00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 14.11.2022 od godz. 8:00 do 15.00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy.