AKTUALNOŚCI

2511, 2011
Mobilna młodzież

 „Mobilna młodzież” to pakiet inicjatyw w dziedzinie edukacji i zatrudnienia skierowanych do młodych ludzi w Europie. Rozpoczęty w 2010 roku program jest częścią strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

2511, 2011
Kursy Językowe

 Celem Stowarzyszenia EDUQ jest wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w różnych formach edukacji pozaformalnej. Nasze ponad trzyletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą , organizacja i udział w różnego typu projektach międzynarodowych zaowocowały propozycją kursów językowych, dostosowanych do potrzeb naszych odbiorców.

2511, 2011
Darmowy Kurs Języka Hiszpańskiego

Stowarzyszenie EDUQ informuje o rozpoczętym darmowym kursie języka hiszpańskiego. Kurs jest prowadzony przez wolontariuszkę EVS pochodzącą z Hiszpanii. Chętnych prosimy o zapisanie się na listę uczestników pod nr tel. 694 242 952 

2511, 2011
Konferencja otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję poświęconą organizacjom młodzieżowym w regionie jak i inicjatywach młodzieżowych