Gmina Miasto Lębork - konsultacje programu współpracy na 2018r.

Utworzono: 04-09-2017
Szanowni Państwo!
 
Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi.
Termin rozpoczęcia konsultacji : 2 sierpnia 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15 września 2017 r.
 
Poniżej w załączeniu:
Ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały na 2018 rok do konsultacji oraz formularz uwag do powyższego projektu uchwały.
Formularze z Państwa uwagami proszę przesłać na adres poczty elektronicznej sps@um.lebork.pl , pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku do dnia 15 września 2017r.

Poniżej znajduje się do pobrania druk dotyczący propozycji organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych na 2018 rok, który należy złożyć jak co roku do dnia 30 września.