Rozeznanie rynku na zakup maszyn do foliowania tacek z kasetami i uchwytem (do kuchni centralnej i baru) dla Stowarzyszenia EDUQ

Utworzono: 30-07-2018

Rozeznanie rynku

na zakup maszyn do foliowania tacek z kasetami i uchwytem (do kuchni centralnej i baru) dla Stowarzyszenia EDUQ

w  ramach  projektu  „Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  w  subregionie  słupskim”  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Termin składania ofert:  do 08.08.2018

Oferty można przysyłać:

  • e-mailem na adres: eduq.biuro@gmail.com,
  • pocztą na adres: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork (liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia)
  • dostarczyć osobiście pod adres: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork.

 Szczegóły rozeznania w załączniku