Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Utworzono: 05-01-2017
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców grafika

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane w dniu 11 stycznia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców.

W programie spotkania m.in.:

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:

  • wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw
  • Inteligentne Specjalizacje
  • zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców
  • formy wsparcia

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

  • Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne”
  • Działanie 2.3. „Aktywność eksportowa”
  • Pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP

Inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:

  • o Krajowe Programy Operacyjne
  • o Instrumenty finansowe
  • o Powiatowe Urzędy Pracy

Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.

Spotkanie odbędzie się w środę 11 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku ul. Czołgistów 5, (sala szkoleniowa), w godz. 10:00 – 12:30.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 9 stycznia 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.