WYNIKI! III naboru Fundusz Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 -

Utworzono: 18-08-2022

 

 

 

Znamy nagrodzone inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny.

 

Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 3 wnioski na łączną kwotę 10 400 zł

Dofinansowanie uzyskał 1 projekt na kwotę  3 700 zł.

 

 

GRATULUJEMY !!!

Szczegóły opublikowaliśmy w systemie witkac.pl oraz w poniższych dokumentach.