Wyniki konkursu na finansowanie inicjatyw młodzieżowych

 Dzisiaj w godz. 10:00-13:00 trwały prace Komisji Konkursowych. Podczas nich Komisje naniosły uwagi i podjęły decyzje o zaakceptowaniu 19 wniosków w ramach Aktywni-Pozytywni. 

W związku z tym zapraszamy Liderów/Opiekunów w dniach 16-17 maja w godzinach 8:00-16:00 po odbiór grantu, do biura Stowarzyszenia tj. ul. Krzywoustego 1/115 w Lęborku.
W tych dniach zostaną przekazane uwagi i naniesione poprawki do wniosków.
 
Wyniki prac Komisji: