Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim 2020-2023

Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim 2020-2023 grafika

Stowarzyszenie EDUQ realizuje projekt Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim. Działania realizowane są nie tylko w siedzibie CUS (ul. Okrzei 15) ale także na terenie całego powiatu lęborskiego. W ramach projektu organizowane jest wsparcie stacjonarne oraz wsparcie mobilne dla seniorów 60+, którzy są schorowani, niepełnosprawni, cierpią na samotność oraz wykluczenie społecznie.

Wsparciem stacjonarnym zostanie objętych 30 osób 60+. W Klubie Seniora w grupie od 8 do 20 osób w godzinach 8:00-15:00 odbywają się zajęcia z animatorem: m.in.:  manualne, wyszywanie, zajęcia plastyczne, gry planszowe, warsztaty zgodne z zainteresowaniami, wycieczki, imprezy integracyjne. Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnej bądź grupowej fizjoterapii/ rehabilitacji/ masażu, z zajęć biofeedback. W razie potrzeby odbywają się również rozmowy z psychologiem. Powyżej 6h zajęć zagwarantowany jest ciepły posiłek.

W ramach mobilnego wsparcia, do projektu przyjętych zostanie 40 seniorów 60+, którzy potrzebują pomocy ale z przyczyn zdrowotnych i komunikacyjnych nie są w stanie dotrzeć do siedziby CUS. Mobilne wsparcie seniorów obejmuje wsparcie psychologa poprzez rozmowy przez komunikator na tablecie, który uczestnicy otrzymają na czas uczestnictwa w projekcie łącznie z pomocą i nauką w obsłudze. Mobilni uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnej fizjoterapii/ rehabilitacji/ masażu, z zajęć biofeedback. Do dyspozycji uczestnika projektu są wolontariusze, którzy w razie problemów pomogą np. w zrobieniu zakupów, czy po prostu przyjazną rozmową.

Podejmowane w ramach projektu działania maja za zadanie pomóc mieszkańcom powiatu zmniejszyć ubóstwo, wykluczenie społeczne, a przede wszystkim samotność. Mają pomóc w przezwyciężaniu istniejących różnego rodzaju problemów, również zdrowotnych oraz zagrożeń społecznych.

 

Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim zaplanowana jest na termin od 01.11.2020r. do 31.10.2023r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny  z Panią Alicją Krzyżanowską, Lębork ul. Okrzei 15, tel. 512 704 876