Get Ready: a co-designed Training program on Career guidance

 

Tytuł Projektu:  Get Ready: a co-designed Training program on Career guidance

Akronim: CareerGRIT

 

Nr projektu:  2021-2-RO01-KA210-YOU-000051498

 

Termin realizacji: 01.03.2022 do 28.02.2023

Partnerzy:  Asociația EvoCariera, Centrum Wolontariatu z Cluj-Napoka w Rumunii, Stowarzyszenie EDUQ

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską ze środków  z programu Erasmus +, Akcja 2CareerGRIT to program przeznaczony w szczególności dla osób pracujących z młodzieżą, takich jak pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, pracownicy młodzieżowych organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół.

CareerGRIT wykorzystuje najlepsze praktyki i metody w celu opracowania programu szkoleniowego w zakresie zarządzania karierą dla osób pracujących z młodzieżą w Rumunii i Polsce. Beneficjentami końcowymi CareerGRIT jest młodzież w wieku od 16 do 25 lat, w tym także młodzież z grup defaworyzowanych, zagrożona wczesnym porzuceniem nauki szkolnej czy z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Bezpośrednimi beneficjentami CareerGRIT jest również 24 pracowników młodzieżowych, w tym pracowników organizacji pozarządowych, doradców zawodowowych, pedagogów szkolnych i nauczyciel szkół średnich, którzy bezpośrednio pracują z młodzieżą w Rumunii i Polsce.

 

Rezultaty realizacji projektu:

 

  • Rozwój umiejętności szkoleniowych i facylitacyjnych 24 pracowników młodzieżowych z Rumunii i Polski, pracujących w obszarze doradztwa zawodowego, w tym pracowników organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych; 

  • Stworzenie kompleksowego programu szkoleniowego dla pracowników młodzieżowych, w tym materiałów szkoleniowych typu open source, ćwiczeń i przewodników facylitacyjnych, dostępnych w języku angielskim, rumuńskim i polskim  w wersji anglojęzycznej i polskiej 

  • Opracowanie 2 katalogów najlepszych praktyk opisujących: 

1)  wybrane programy dotyczące poradnictwa zawodowego:    Aspire to Inspire -GRIT w wersji anglojęzycznej i polskiej

2) metodologii wspólnego projektowania z młodzieżą  :  Co-Design with Youth - Sparking innovation through collaboration w języku angielskim i polskim

 

  • Opracowanie  przewodnika  najlepszych praktyk dla nowych organizacji koordynujących K2 Action: Small Scale Partnerships Programs , w oparciu o nasze własne doświadczenia z 12-miesięcznego okresu wdrażania