Trwałość projektu ''Ożywiony Lębork ,, Nowy Świat ,,''

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Stowarzyszenie EDUQ w ramach trwałości projektu ''OŻYWIONY LĘBORK „NOWY  ŚWIAT ''- usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji od   stycznia 2023 roku  kontynuuje wsparcie dla seniorów i rodzin.

Klub Osiedlowy BAZA  wspierany w okresie projektu 2019-2022 ze środków EFS jest w dalszym ciągu miejscem świadczenia usług społecznych. Przez okres minimum 3 lat od zakończenia finansowania z EFS odbywają się następujące formy wparcia:
a) Punkt wsparcia Seniorów, poprzez wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb (pracę animatora społecznego)
b) świadczenie usług społecznych w ramach Punktu Wsparcia Rodzin przez specjalistów takich jak:
- psycholog – 4 godziny/1 tydz
- terapeuta uzależnień– 3 godziny/1 tydz
- spec. ds. przeciwdziałania .przemocy w rodzinie – 2 godziny/1 tydz
- pedagog – 4 godziny/1 tydz (w tym 2h konsultacji indywidualnych i 2h zajęć grupowych dla dzieci  i młodzieży)
- prawnik – 4 godziny/1 tydz
- mediator – 2 godziny/1 tydz
- specjalista pracy socjalnej – 2 godziny/1 tydz
c) prowadzenie Centrum Animacji Społecznej - m.in. zajęcia z animatorem i wolontariuszami: m.in  językowe dla dzieci i dorosłych, zajęcia fitness dla pań, kurs
rysunku, zajęcia taneczne, warsztaty dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia sportowe, cykliczne spotkania Klubu Wolontariusza.