Ożywiony Lębork “NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

 

  Klub Osiedlowy BAZA to jedna z wizytówek programu rewitalizacji „Lębork NOWY ŚWIAT”. Przebudowana siedziba Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ulicy Łokietka 5 stała się centrum działań społecznych tzw. „miękkich” w ramach programu "OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji".

Ideą przewodnią przyświecającej budowie jest stworzenie miejsca integrującego i wspierającego lokalną społeczność. Przyjazna mała architektura, taras na dachu, duże okna i przeszklenia zachęcać będą do spędzania w tym miejscu czasu przez mieszkańców w każdym wieku. Ważnym elementem tej koncepcji jest otwarcie przejścia z Łokietka do ulicy Kellera dla ruchu pieszego.

Działania w Klubie Osiedlowym BAZA w ramach projektu „OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” prowadzi m.in. lęborskie Stowarzyszenie EDUQ. W ramach Punktu Wsparcia dla Seniorów do południa wsparciem objętych zostało 20 seniorów z terenu rewitalizacji. Do południa w godzinach 9-13 proponowane są im zajęcia plastyczne, gry planszowe, nauka języków obcych, drugie śniadanie, wycieczki integracyjne i inne. Punkt Wsparcia Rodzin to z kolei to specjalistyczne wsparcie indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu rewitalizacji. Rozpoczął się nabór do projektu. Będzie mogło z niego skorzystać 80 osób. Do ich dyspozycji będą specjaliści: psycholog, terapeuta uzależnień, mediator, pedagog, specjalista ds. przemocy czy prawnik. W kolejnych tygodniach oferowane będzie też wsparcie telefoniczne. Punkt Wsparcia Rodzin czynny będzie w godzinach 14-20. Codziennie dzieci zostaną objęte wsparciem poprzez uczestnictwo w warsztatach rozwojowych tj. plastycznych, sportowych, tanecznych, kulinarnych, językowych. Osoby dorosłe oprócz wsparcia specjalistów mogą korzystać z warsztatów w ramach swoich zainteresowań w gronie kobiet i mężczyzn. Integracja środowiskowa będzie miała miejsce podczas pikników rodzinnych, rozgrywek sportowych i innych.  

Kolejną propozycją już dla wszystkich mieszkańców rewitalizacyjnego obszaru będzie Centrum Animacji Społecznych a w nim otwarte zajęcia językowe, wykłady, przedpołudniowa oferta dla dzieci, kółka plastyczne, taneczne i inne.

Od przyszłego roku na terenie Klubu Osiedlowego BAZA pracę resocjalizacyjno-terapeutyczną w ramach Ośrodka Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce prowadzić będzie także Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Podejmowane działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” mają charakter inwestycyjny jak i społeczny. Wartość Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” to 23 mln 431 tys. zł w tym 14 mln 49 tys. zł dofinansowania unijnego.

Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają charakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom objętego programem obszaru. Mają pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Temu celowi służyć mają także zaplanowane i skonsultowane wcześniej z mieszkańcami działania, a także przedsięwzięcia inwestycyjne – doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, podniesienie komfortu życia, stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.