UNCOVER

 Naszym czarnym koniem projektu będzie strona internetowa, której jedna z rzeczy będzie dotyczyła ”wirtualnego CV”. Młodzi ludzie do 30 roku życia będą mogli umieszczać swoje CV w postaci nagranych przez nich samych filmików. Jest to absolutnie nowatorski pomysł, który w Polsce jeszcze nie jest wcale popularny. Może to być coś co przyciągnie uwagę nie tylko ludzi z naszego regionu, ale przyjmie się i w całej Polsce. Papierowe CV nie oddaje ani kreatywności człowieka, ani jego zaangażowania, pasji, osobowości. Często przez brzydkie zdjęcie albo słaby szablon formularza przegrywamy pracę z dużo słabszymi osobami od siebie. Wirtualne CV pozwoli w pełni oddać  to kim jesteśmy, nasze zacięcie, pomysłowości i to w jaki sposób i jakimi metodami jesteśmy przekonać naszego przyszłego pracodawcę do tego, aby nas przyjął.                                 

Dzięki ”demokracji” będziemy wypracowywać realne mechanizmy współpracy pomiędzy młodzieżą i władzami samorządowymi. Jednym z takich działań będzie inicjatywa powołania społecznego opiekuna młodzieży, czyli kogoś w rodzaju niezależnej osoby, która będzie współpracować  z urzędem miasta lub w nim pracować i jego zadaniem będzie wspieranie działań młodzieży na terenie danego miasta/powiatu. Będzie to człowiek, do którego młodzież będzie mogła się zwrócić z różnego rodzaju pomysłami czy problemami. Jego zadaniem będzie zbieranie informacji odnośnie potrzeb młodzieży na danym terenie tak, aby miasto miało kompetentną osobę do współpracy. Będzie to temat do dyskusji podczas warsztatów. Uważamy, że taka osoba jest potrzebna, ponieważ ani burmistrz, ani radni nie są w stanie wiedzieć wszystkiego o młodzieży. Zapobiegnie to realizacji nietrafionych pomysłów dotyczących wspierania młodzieży. Chcemy przekonać władze naszego miasta do utworzenia takiego stanowiska, ponieważ usprawni to komunikacje między nami - młodzieżą a władzami. Osoba tak będzie również mogła pełnić  rolę niezależnego opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta. Często bywa tak, że na opiekuna młodzieżowej Rady jest wydelegowywany jeden z radnych, który nie zawsze jest osobą kompetentną i nie zawsze jest w stanie pomóc takiej młodzieży. Opiekun społeczny byłby osobą, która miałaby zapewnić wsparcie działań i idei Młodzieżowej Rady.
 
Spotkania polsko-litewskie będą dotyczyły systemów wsparcia młodzieży w Polsce i na Litwie, sposobów na popularyzację informacji o młodzieży, sposobów walki z dyskryminacja młodzieży w pracy i możliwości efektywnego inwestowania w młodzież. Jednocześnie każde ze spotkań będzie dotyczyło jednego obszaru PR’u (w Polsce - fotografii, na Litwie - filmików). Spotkanie na Litwie będzie odbywało sie również w kontekście ewaluacji i wyciągania wniosków z działań przeprowadzonych w ramach całości projektu