Młodzieżowa Rada Lęborka

Młodzieżowa Rada Miasta, jest organem opiniodawczym dla jednostek samorządu terytorialnego. Prawo nie narzuca konkretnych działań czy celów rady jedynie zawęża wymagania przynależności do rady, „członkami młodzieżowej rady miasta, mogą być osoby zameldowane w danej miejscowości”

Rada, którą chcemy stworzyć będzie dążyła do poprawy wizerunku młodzieży oraz dbania o jej interesy w mieście. Mam nadzieję że młodzieżowa rada miasta Lęborka, która powstanie będzie miała realny wpływ na interesy młodzieży w mieście.

Celem tego działania jest  zapoznanie młodzieży z mechanizmami demokracji, ułatwianie  im korzystania z dostępnych możliwości uczestnictwa w życiu publicznym oraz wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w Lęborku.

W jej skład wejdą wybrani  przedstawiciele młodzieży z ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lęborka. Rada w sumie będzie składała się z 15 członków. Zostanie podpisane porozumienie z Urzędem Miejskim, opracowany statut Rady oraz powołane jej władze. Odbywać się będą regularne comiesięczne spotkania, z których będą publikowane sprawozdania na utworzonym w ramach projektu lokalnym portalu młodzieżowym.

Jednym z głównych priorytetów Rady, będzie innowacyjność i świeżość pomysłów, dlatego też wszystkie opinie, sprawozdania ze spotkań i podjęte uchwały przez Młodzieżową Radę Miasta będą publikowane nie tylko na stronach internetowych ale i serwisach społecznościowych, a w przyszłości powstać może platforma internetowa  MRM.