Aktualności

2003, 2021
Biuletyn informacyjny OWES - 03/2021

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, przesyła biuletyn informacyjny OWES.

2002, 2021
Biuletyn informacyjny OWES - 02/2021

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, przesyła biuletyn informacyjny OWES.

1202, 2021
Bezpłatne szkolenie pt.: „Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej".

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenie pt.: „Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej”.

2701, 2021
KOMUNIKAT KIEROWNIKA CIS

Czasowe zawieszenie działalności Centrów Integracji Społecznej w terminie od 11 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2020r.

2601, 2021
Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

Stowarzyszenie EDUQ otrzymało dofinansowanie z Gminy Miasto Lębork oraz Powiatu Lęborskiego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku.

2001, 2021
Biuletyn informacyjny OWES -01/2021

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, przesyła biuletyn informacyjny OWES.

1112, 2020
Konferencja pt.: „Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój”.

Do udziału w konferencji zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z powiatów bytowskiego, lęborskiego i słupskiego oraz z terenu miasta Słupsk, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Termin konferencji: 17 grudnia 2020 r. w godzinach 10.00-12:00

1611, 2020
Biuletyn informacyjny OWES - 11/2020
Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

0311, 2020
VII KONGRES WSPÓŁPRACY LOKALNEJ – ZAPRASZAMY!

 W dniach 17-18 listopada odbędzie się VII Kongres Współpracy Lokalnej. Wydarzenie odbędzie się w formule online ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. 

2210, 2020
Webinar pn. „Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 2020r. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa społeczne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich. 

1510, 2020
Rusza 26. edycja konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego!

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w 26. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wnioski nominacyjne przyjmowane są do 4 listopada br.