Aktualności

1012, 2018
Zaproszenie na wybory do komisji konkursowych oraz bezpłatne szkolenie

Burmistrz Miasta Lęborka oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ

zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miasta Lębork

na wybory do komisji konkursowych

oraz raz na bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ  pt.:

"Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - pisanie wniosków o dotację"

Spotkanie odbędzie się 19.12.2018r. w godzinach – 15:30 - 19:00

w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

0612, 2018
IV konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe
IV konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza IV konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu. Wnioski można składać do 21 grudnia 2018 r. Regulamin przyznawania środków finansowych_aktualizacja06.04.2018 Załącznik nr 4 do Regulaminu [...]

2911, 2018
Spotkanie informacyjne FIO

 Wojewoda Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa, na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów organizowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2019 r. i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

2310, 2018
Spotkanie informacyjne w Lęborku
Spotkanie informacyjne w Lęborku

Bezpłatne spotkanie informacyjne w Lęborku: „Rozwijaj się z Funduszami Europejskimi. Z jakiego wsparcia mogą skorzystać osoby 50+", już 30 października 2018r. w godz. 10:00-12:30, w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku.

0810, 2018
III Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku - zaproszenie
III Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku - zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na forum, które odbędzie się 18 października 2018 roku w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 sala 125 w godzinach od 16:00 do 20.00 pod  hasłem:  ETYCZNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONE RELACJE W CODZIENNYM DZIAŁANIU !

 

0310, 2018
Zaproszenie na II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
24-25 października 2018 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny) w Warszawie, odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (...)

 

0210, 2018
VII nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych
VII nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych

 Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

0110, 2018
Informacja dla realizatorów Funduszu Akumulator Społeczny
Informacja dla realizatorów Funduszu Akumulator Społeczny

W związku z przyznaniem grantów z Funduszu Akumulator Społeczny 2018 serdecznie gratulujemy wszystkim realizatorom. Na niniejszej stronie znajduje się zbiorcza informacja dla grantobiorców.

 

2809, 2018
Podsumowanie "EUROPE CHALLANGE ...”
Podsumowanie "EUROPE CHALLANGE ...”
W dniu dzisiejszym na Stacji Kultura w Lęborku nastąpiło podsumowanie projektu „EUROPE CHALLANGE - wzmacnianie integracji europejskiej” oraz konkursu plastycznego pt. " Moje miejsce w Unii Europejskiej" (...)