Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych - II edycja. Ilość miejsc ograniczona!!!

Utworzono: 28-08-2020

 

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych”

 Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i odesłanie go na adres mailowy: magda.misiura@cio.slupsk.pl lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Lęborku na ul. Krzywoustego 1, pok. 135 - do dnia 07 września 2020.

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Magdalena Misiura tel. 728 945 959

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.