Nabór na stanowisko doradcy zawodowego przy rekrutacji uczestników Centrum Integracji Społecznej w Łęczycach

Utworzono: 09-01-2017

 Stowarzyszenie EDUQ ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego przy rekrutacji uczestników Centrum Integracji Społecznej w Łęczycach. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 12-01-2017

Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Łęczyce

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji doradcy zawodowego przy rekrutacji w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce” realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Wolff
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: 694242952