Spotkanie informacyjne !!!

Utworzono: 23-06-2020

Szanowni Państwo,

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada środki finansowe w formie:

- dotacji inwestycyjnej 22.500 zł/stanowisko pracy,

- wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów działalności gospodarczej: 6 miesięcy x 1500 złotych/stanowisko pracy

- szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej.

Zapewniamy opiekę profesjonalistów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sferze ekonomii społecznej oraz przygotowania dokumentów na uzyskanie dotacji w OWES.

O szczegółach dowiecie się Państwo na spotkaniu informacyjnym w dniu 01 lipca 2020 o godzinie 10.00 w  Klubie Osiedlowym "Baza" w Lęborku przy ul. Łokietka 5

Zapraszamy:

- osoby planujące podjąć działalność gospodarczą i zatrudniać pracowników z tzw. wykluczenia społecznego (m.in. osoby bezrobotne/długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, korzystające z pomocy opieki społecznej)

- istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej (Stowarzyszenia, Fundacje, Spółdzielnie Socjalne, Spółki z.o.o. non profit) planujące rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie potrwa do godziny czasu.

Do zobaczenia!

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej