Spotkanie z policjantkami

Utworzono: 07-05-2021

Dnia 06-05-2021r. odbyło się spotkanie seniorek z policjantkami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczne przechodzenie przez pasy, odpowiednie oznakowanie elementami odblaskowymi. Każdy z uczestników projektu dowiedział się bardzo ważnych rzeczy dotyczących bezpiecznego życia w mieście. Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt  z Panią Moniką Dawidowska, tel. 728 934 712

Spotkanie z policjantkami grafika
Spotkanie z policjantkami grafika