Punkt Wsparcia Seniorów

Punkt wsparcia seniorów obejmie 20 osób i funkcjonuje w formach:

  • międzypokoleniowy klub wolontariusza,
  • grupy wsparcia i samopomocowej dla opiekunów osób zależnych, w tym: wsparcie psychologiczne, wsparcie edukacyjne, szkolenia, spotkania integracyjne
  • prowadzenie biura usług dla seniora czynne codzienne przez 4h(8.00-12.00), w tym: pomoc w zorganizowaniu opału, pomoc przewozu do lekarza, wizyty fryzjera w miejscu zamieszkania, prace gospodarcze, spotkania integracyjne/wycieczki, zajęcia edukacyjne, organizacja "drugiego śniadania w bazie", bony na aktywność.