Szkolenie "Współpraca samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych"

Utworzono: 12-02-2012
Szkolenie "Współpraca samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych" grafika
Zapraszamy na dwudniowe bezpłatne szkolenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
 
Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miasta w Lęborku w Sali 101
(Sala Rajców)
 
Data: wtorek   28.02.2012 r. -  Czas trwania: 08.00 - 13.30
Data: środa     29.02.2012 r. -  Czas trwania: 09.00 - 15.30
 
Temat szkolenia: Współpraca samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych
Głównym celem szkolenia będzie podniesienie wiedzy osób uczestniczących na temat zasad współpracy, które budują zaufanie oraz kooperacyjną i zaangażowaną postawę społeczności lokalnej. 
 
Zaproponujemy odpowiedź na pytanie jak dążyć do celu, którym jest współdziałanie przedstawicieli i przedstawicielek  administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych oparte o solidne podstawy prawne, jak i wysoką kulturę współpracy. 
 
Odwołamy się przy tym do modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, wypracowanego w ramach projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Model zawiera propozycje narzędzi współpracy, których stosowanie – jak pokazuje kilkunastoletnie doświadczenie płynące z funkcjonowania samorządów – pozwala angażować społeczność lokalną w działania na rzecz poprawy własnej sytuacji.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu)  oraz dostarczenie go w formie elektronicznej (odpowiadając na meila stowarzyszenia biuro@eduq.pl) lub w formie papierowej (pocztą lub osobiście) do biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

(Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1/115 do czwartku 23 lutego włącznie).