AKTUALNOŚCI

0905, 2018
SPOTKANIE ANIMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 17 maj 2018 rok
Co kryje się pod pojęciem Ekonomia Społeczna? Czym zajmuje się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Jaka jest jego  rola w procesie wspierania osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w powrocie w nurt życia społecznego i zawodowego?

 

3004, 2018
Ogłoszenie o konkursie
Stowarzyszenie EDUQ w ramach realizowanego projektu „EUROPE CHALLANGE - wzmacnianie integracji europejskiej” ogłasza konkurs plastyczny pt. " Moje miejsce w Unii Europejskiej", kierowany do szkół podstawowych i / lub ponadpodstawowych z obszaru powiatu lęborskiego (...)

 

1903, 2018
EUROPE CHALLENGE - wzmacnianie integracji europejskiej
EUROPE CHALLENGE - wzmacnianie integracji europejskiej
Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku uzyskało dofinansowanie z funduszy Powiatu Lęborskiego na realizację projektu „EUROPE CHALLENGE-wzmacnianie integracji europejskiej”.

 

0603, 2018
Szkolenie: „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację”

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował? Jak skutecznie aplikować o dotację? Które z działań uznano za priorytetowe w tym roku? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza na szkolenie „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację”. Szkolenie odbędzie się 14 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 w sali 108, ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Szkolenie poprowadzi Marta Makuch.

0503, 2018
V nabór na  scieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych - OWES
V nabór na scieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych - OWES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza V nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
0203, 2018
Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.

 

2702, 2018
Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO
Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2002, 2018
Warsztaty: Mobbing i dyskryminacja w pracy ...
Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens: "Mobbing i dyskryminacja w pracy. Aspekty prawne i psychologiczne przeciwdziałania" 17-18 marca 2018 r. - Gdańsk
1902, 2018
IV edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” – zapraszamy do udziału!
Jesteście zaangażowani w życie społeczności lokalnej?
Macie mnóstwo pomysłów na zmiany w swoim otoczeniu?
Chcecie działać, jednak brak Wam finansowego wsparcia?
Program grantowy Tesco „Decydujesz, pomagamy” jest dla Was!
0702, 2018
Bezpłatne wsparcie dla NGO - Centrum Organizacji Pozarządowych
Od 2 stycznia 2018 roku dzięki dofinansowaniu Miasta Lęborka zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Lęborka do korzystania w Centrum Organizacji Pozarządowych z BEZPŁATNEGO, profesjonalnego wsparcia.

 

0602, 2018
IV nabór na wsparcie finansowe
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim informuje o naborze wniosków na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej...