AKTUALNOŚCI

1809, 2017
Doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa

 

1809, 2017
Wsparcie dla przedsiębiorców
Wsparcie dla przedsiębiorców
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjneWsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​organizowane w dniu 22 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

 

0809, 2017
Kolejne potkanie przyszłych liderów przedsiębiorczości
8 września 2017r. odbyło się przedostatnie spotkanie przyszłych liderów przedsiębiorczości

 

0709, 2017
Powiat Lęborski - konsultacje programu współpracy na 2018r.

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

 

0409, 2017
Gmina Miasto Lębork - konsultacje programu współpracy na 2018r.
Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok UWAGA: Termin zakończenia konsultacji: 15 września 2017 r.

 

2508, 2017
Przedłużony termin naboru na ścieżkę wsparcia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim przedłuża termin naboru na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do dnia 7 września 2017 roku.Szczegółowe informacje dot. naboru oraz dokumentacja do pobrania znajdują się na stronie: http://owes-cio.pl/trwa-nabor-na-formularze-rekrutacyjne-sciezka-ps/

 

2208, 2017
Forum Organizacji Pozarządowych 2017
Forum Organizacji Pozarządowych 2017
Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku oraz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego zapraszają naForum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się14 września 2017 r. o godzinie 16:00w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w Lęborku, ul. Krzywoustego 1

 

1708, 2017
Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” ​
Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” ​
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne​ spotkanie informacyjne

 

1608, 2017
Wyniki konkursu 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego
Wyniki konkursu 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Publikujemy wyniki pierwszego konkursu 2017 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

0208, 2017
Trwa nabór na dotacje!
Wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z załącznikami w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane w terminie od 01 do 14 sierpnia 2017 roku.
 

 

2107, 2017
Akumulator Społeczny 2017: dotacje na rozwój młodych organizacji

 Zachęcamy do udziału w konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY- dotacje na rozwój młodych organizacji pozarządowych, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

1907, 2017
OFERTA CIS BAŁTYK W LĘBORKU
OFERTA CIS BAŁTYK W LĘBORKU
Centrum Integracji Społecznej BAŁTYK w Lęborku, oferuje obsługę imprez okolicznościowych typu wesela, przyjęcia i inne uroczystości. Serdeczne zapraszamy do kontaktu!