Skocz do głównej treści strony
Stowarzyszenie EDUQ

Aktualności

Jesteśmy już po podpisywaniu umów, czas na realizację!

Piątek, 20 października 2017

 17 października w Lęborku odbyło się uroczyste podpisywanie umów z Funduszu Akumulatro Społeczny oraz szkolenie z zasad rozliczania przyznanych grantów. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.


Finansowe mechanizmy współpracy

Piątek, 13 października 2017

Jeśli chcesz pogłębić swoja wiedzę na temat mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminą czy powiatem, przyjdź na spotkanie: 17.10.2017 (wtorek) o godz. 16:00 w Lęborku, przy ul. Krzywoustego 1 (sala 108).

Otwarcie warsztatu gastronomicznego

Piątek, 13 października 2017

Centrum Integracji Społecznej w Lęborku zaprasza na uroczyste otwarcie warsztatu gastronomicznego, które odbędzie się dnia  26 października 2017r. o godzinie 15:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku, ul. Krzywoustego 1.

 


14 września odbyło się Forum NGO

Czwartek, 21 września 2017

W miniony czwartek 14 września odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Lęborskim.W ramach którego odbyły się konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 i inne ciekawe prelekcje..

 


Doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Poniedziałek, 18 września 2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa

 


Wsparcie dla przedsiębiorców

Poniedziałek, 18 września 2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjneWsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​organizowane w dniu 22 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

 


Kolejne potkanie przyszłych liderów przedsiębiorczości

Piątek, 8 września 2017

8 września 2017r. odbyło się przedostatnie spotkanie przyszłych liderów przedsiębiorczości

 


Powiat Lęborski - konsultacje programu współpracy na 2018r.

Czwartek, 7 września 2017

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

 


Gmina Miasto Lębork - konsultacje programu współpracy na 2018r.

Poniedziałek, 4 września 2017

Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok UWAGA: Termin zakończenia konsultacji: 15 września 2017 r.

 Przejdź do góry strony