Skocz do głównej treści strony
Stowarzyszenie EDUQ

KOMUNIKAT KIEROWNIKA CIS!!!

Piątek, 10 kwietnia 2020

 Czasowe zawieszenie działalności Centrów Integracji Społecznej w terminie od 11 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2020r.


OBIAD DLA SENIORA

Wtorek, 21 kwietnia 2020

          Ostatnimi czasy dochodzi do nas wiele sygnałów o samotnych seniorach, którzy pogubili się w tej rzeczywistości i nie wiedzą co robić, bo tej pory jakoś sobie radzili, ale nie mają odwagi prosić o pomoc lub wpadli w depresję.

       Dlatego wyszliśmy naprzeciw potrzebom i już zaczęliśmy wspierać
np. Panią Marię, której miesięczny koszt na dwie osoby to teraz jest 832 zł


Zadanie publiczne dofinansowanie ponadlokalnych działań związanych COVID-19

Piątek, 24 kwietnia 2020

 Województwo Pomorskie  planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu ponadlokalnych działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wspierają instytucje pomocowe w podejmowaniu ww. działań.


Komunikat Kierownika CIS w sprawie zawieszenia zajęć !!!

Piątek, 24 kwietnia 2020

Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego  z dnia 24..04.2020 r następuje czasowe zawieszenie zajęć od dnia 25 kwietnia  do dnia 10 maja br. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19


Reintegracja w czasach zarazy? O sytuacji pomorskich podmiotów reintegracyjnych podczas epidemii COVID-19

Wtorek, 28 kwietnia 2020

 W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące pięć głównych grup. Pisaliśmy dotąd jak obecna sytuacja wywołana przez koronawirusa oddziałuje na jedną z tych grup – przedsiębiorstwa społeczne. W tym tekście skupiamy się na innej z grup – podmiotach reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formy te mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Zaliczają się do nich Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej. Jak wygląda sytuacja tych podmiotów w województwie pomorskim?


Działasz w organizacji? Wystąp o środki w formie "małych grantów" dla NGO w związku z COVID-19.

Poniedziałek, 27 kwietnia 2020

 Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, Przejdź do góry strony